Ügyvédek keresése

FIGYELEM!
2018. január 1-je után a 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 191. § (1) d) bekezdése
alapján az ügyvédi kamarák keresőjét
a Magyar Ügyvédi Kamara üzemelteti

Ügyeletes ügyvéd

2021. október 28., csütörtök

Ügyeletes ügyvédek
(kirendeles.magyarugyvedikamara.hu)

Huszadik századi eleji újjászervezése óta feltehetően először van magyar hallgatója a Szentszék legfőbb fellebbviteli bírói testülete, a Rota Romana ügyvédiskolájának. Az első és egyetlen magyar, Bodnár Zoltán ráadásul székesfehérvári. „Datum est Albae Regiae in Hungaria de 29 mensis novembris... Tovább...
A munkáltatók és a munkavállalók közötti kommunikációban a mostani időszakban lehetnek „eltolódások”. A kialakult veszélyhelyzetben sokan elveszítették, elveszítik a munkájukat, de többen azt sem tudják, mik a jogaik, vagy hogy milyen szerződést írtak vagy írhatnak alá. Ez csupán a munkajog... Tovább...
A „karantén” után is velünk marad számos jogi megoldás, amit – bár használhattuk volna –a járványhelyzet kényszerített ránk. Neukum Flórián, a megyei ügyvédi kamara elnökhelyettese segít eligazodni. Talán furcsának tűnik a vírus pozitív hatásairól beszélni, azonban az elmúlt másfél hónap... Tovább...

Megemlékezés

Dr. Zlinszky János 1968. február 1-jétől a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara tagja volt 1983. június 30-ig, amikor is a Miskolci Egyetem tanárává vált. A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnökségi tagja, valamint a Dunaújvárosi 2. számú Ügyvédi Munkaközösség vezetőjeként dolgozott.

Regionális perbeszédversenyt nyert kamaránk ügyvédjelöltje

Igen tisztelt Kartársnők és Kartársak !

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. évi regionális perbeszédversenyt megnyerte Dr. Horváth Dávid, kamaránk ügyvédjelöltje, kamaránk nagy dicsőségére. Dr. Horváth Dávid principálisa és édesapja dr. Horváth Gyula székesfehérvári ügyvéd kartárs, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara tagja. Nyertesünk részt vesz az országos perbeszédvesenyen is. Drukkolunk neki.

Szívből gratulálunk a sikerhez!

Székesfehérvár, 2019. 10. 21.

Tisztelettel:

Dr. Mikó Péter, elnök
Dr. Szabó Kálmán, titkár

Fejér Megye Közgyűlése Dr. Mikó Péternek, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnökének adományozta Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet

Fejér Megye Közgyűlése módosított 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete kimondja:

Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó munkájával, áldozatos tevékenységével, vagy egész életművével elismerést vívott ki és aki különösen jelentős, maradandó értéket teremtő munkával és példamutató emberi magatartással járult hozzá a megye jó hírnevének öregbítéséhez, fejlődéséhez.

A megyei közgyűlés a Fejér Megyei Díszpolgári kitüntető címből minden évben két darabot adományoz.

2019-ben a Fejér Megye Díszpolgára címet Dr. Mikó Péter és Id. Ocskay Gábor vehette át.

Közgyűlés

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége a kamara évi rendes, beszámoló közgyűlését összehívja 2019. május 23-án 16:00 órára 8000 Székesfehérvár, Várkörút 34. fsz. 2. sz. alá, míg annak vélhető eredménytelensége esetére a megismételt közgyűlést a Gazdaság Háza (Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhazába, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.alá) 2019. május 31. (péntek) 11:00 órára

A részletes meghívó innen letölthető.

I. helyezés az országos ügyvédjelölti perbeszédversenyen

Igen tisztelt Kartársnők és Kartársak!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara 2018. évi országos ügyvédjelölti perbeszédversenyén, a regionális perbeszédverseny megnyerését követően,

Dr. Hajas Eszter,

kamaránk ügyvédjelöltje lett az első helyezett, azaz megnyerte a versenyt,  kamaránk nagy dicsőségére. Dr. Hajas Eszter principálisa dr. Tatár Eszter székesfehérvári ügyvéd kartársnő, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara tagja. Nyertesünk 2018. november 24-én délelőtt veszi át a Kúrián a győzelméről szóló oklevelet.

Feladatunk: javunkra fordítani a változásokat - Kamarai közgyűlés Székesfehérváron

Az ügyvédi kamara köztestület önállósága, függetlensége továbbra is változatlan, a hivatásrend gyakorlói, az ügyvédek tevékenysége – az eddigiekben is kizárólagosan gyakorolható jogosultságokon túlmenően – lényegesen bővült - ezt tartják Fejér megyében az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) egyik legfőbb érdemének, mint ahogy annak hangot adtak a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlésén, Székehérváron, május 11-én.

Alkalmazott ügyvédeket érintő változás az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben

A Fejér Megyei  Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 208. § (1) bekezdése alapján a 2017. december 31. napján a Kamara nyilvántartásában szereplő azon alkalmazott ügyvédeket, akiknek e jogviszonya 2017. december 31-én nem szűnt meg, a jelen határozatával 2018. január 1. napjával a Kamara tagjaként az ügyvédi kamarai nyilvántartásba felveszi.

Kamarai tagdíjakról szóló szabályzat

Közzétesszük a kamarai tagdíjról szóló 13/2017.(XI.20) MÜK szabályzatot azzal, hogy a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Alapszabálya tobábbra is a havi díjfizetést tette kötelezővé.

A Szabályzat alapján fizetett összegek kapcsán számla kiállítására nem kerül sor, mert a szabályzat maga számlát helyettesítő bizonylatként kezelendő.

13/2017.(XI.20) MÜK szabályzat a kamarai tagdíjakról

Pages