Illeték megfizetése a NAV-nál

Az illeték megfizetése a NAV-nál

 

Több Kartársunk is jelezte, hogy a nagyobb összegű bírósági eljárási illeték megfizetését nehézkesnek tekintik, ezért áttekintve az Illetéktörvény rendelkezéseit, tájékoztatást kértünk a NAV-tól.

 

Az Illetéktörvény rendelkezései az alábbiak szerint szólnak:

 

74. § (1) A bírósági eljárási illetéket illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni, kivéve, ha jogszabály más fizetési módot is megenged, vagy ha az illeték viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt. A 10 000 forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetve amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot annak egy másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani. Az irat illetékkiszabásra történő bemutatását az eredeti iraton igazolja az állami adóhatóság.

 

(5) Az eljáró bíróság vagy hatóság az illetéket kizárólag akkor tekinti megfizetettnek, ha az illetékköteles iraton az állami adóhatóság a ….. 74. § (1) bekezdése szerint igazolja az illetékkiszabásra történő benyújtás tényét.

 

A NAV FM Igazgatóságán Szabó Szilviával beszéltünk, aki arról tájékoztatott bennünket, hogy a régi beidegződések megváltoztak és tulajdonképpen egyszerűsödött az illeték fizetése ügyvédi szempontból, de ők is meglepetten tapasztalták, hogy kevés illeték folyik be a NAV számlájára átutalásokból, mert az ügyvédek inkább bélyegben róják le azt.

 

Az eljárás ma akként történik, hogy a kereset 1 eredeti és 1 másolati példányát az ügyfélszolgálaton illetékkiszabásra benyújtja az ügyfél vagy képviselője. Ez egy 5 perces művelet és szó sincs arról, hogy addig bármiféle pénzt utalni kellett volna.

 

A NAV azon nyomban igazolást állít ki arról, hogy a keresetlevelet illetékkiszabás céljára bemutatták és egy háttérműveletként szabják ki a későbbiekben az illetéket. A határozat a kézbesítéstől számított 15 napon belül jogerőre emelkedik, majd további 15 napon belül kell az illetéket átutalni a fizetési meghagyásban megjelölt számlára.

 

A fenti szabályok értelmében tehát nem a befizetés tényét kell igazolni a bíróságon, hanem azt, hogy a keresetet az NAV-nál illetékkiszabásra benyújtották.

 

Fontos eljárásjogi rendelkezés:

 

-A keresetnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felek beazonosíthatóak legyenek (legegyszerűbb az adóazonosító/adószámra utalás), illetve a jogi képviselőnek is ki kell tűnnie az iratból, aki vigye magával az igazolványát.

 

-Az illetékkiszabásra történő bemutatást hatáskörtől és illetékességtől függetlenül bármely NAV ügyfélszolgálati irodán lehet teljesíteni. Ez az eljárás a bírósági határidők betartását nem hátráltatja, mi több a NAV kiállítja az igazolást, de az illeték még nincs befizetve, hanem majd a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 30 napon belül kell ténylegesen befizetni.