Irodák számviteli beszámolónak közzétételének elmaradása, szankciói

Tisztelt Irodavezető Ügyvéd Kollégák!

A Fejér Megyei  Ügyvédi Kamara 2015. március 28. napján megtartott közgyűlésen elfogadta az ügyvédi irodák számviteli beszámolóinak közzétételéről szóló szabályzatot.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közzétételre szánt beszámolót, az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó határozatot legkésőbb az üzleti év mérleg fordulónapját követő hónap utolsó napjáig (először 2015. május 31. napjáig) kell elküldenetek a szabályzatban meghatározott módon a beszamolo-2014@fmuk.hu e-mail címre.

Késedelem esetén szankciók alkalmazására kerülhet sor.

Az Ütv. és az Etikai Szabályzat rendelkezései alapján az éves beszámoló, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat határidőben történő megküldésének elmulasztása szándékos fegyelmi vétségnek minősül.

A NAV által alkalmazható szankciók az alábbiak a 2003. évi XCII törvény 172. § és a 174/A. §-ban foglaltak alapján:

Első alkalommal 30 napos határidőt biztosító felszólítás mellett 500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bíráságot szabhat ki. Második alkalommal 1 millió Ft-ig terjedő mulasztási bírságot állapít meg az adózó terhére, törli az adószámot és kezdeményezi a kamaránál a megszűntnek nyilvánítást.

Ha nem teszi közzé az iroda a beszámolót, akkor feltételezik, hogy nem is készítette el. Ha tényleg ez a helyzet, hogy nincs is elkészítve a beszámoló, az a Btk.-ról szóló 2002. évi C. törvény 403. §-ba ütköző bűncselekménynek minősül.

Őszintén reméljük, hogy mindegyik ügyvédi iroda eleget tesz a jogszabályban és a csatolt szabályzatban előírt éves beszámoló benyújtási és közzétételi kötelezettségének, így megelőzik a szankció alkalmazását. 

                                                            Dr. Mikó Péter elnök                                                          Dr. Szabó Kálmán titkár