Beszámoló közzététele vonatkozó szabályzat

A FEJÉR MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA 1/2015. (III.28.) sz. SZABÁLYZATA

az ügyvédi irodák számviteli beszámolóinak közzétételéről

 

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 116. § (9) bekezdésében írt felhatalmazás alapján, a 68. §. (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Közgyűlése az alábbi szabályzatot alkotja:

 

1.      Az ügyvédi iroda köteles számviteli beszámolóját annak közzététele céljából az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig megküldeni a kamara részére.

2.      A közzétételre szánt beszámolóról, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatról, valamint – kötelező könyvvizsgálat esetén – a független könyvvizsgálói jelentésről (ide értve a záradék megtagadásának elutasításáról szóló jelentést is) az ügyvédi iroda köteles külön-külön, PDF formátumú elektronikus változatot előállítani, melynek minden állománya fájlnevében szerepeltetni kell az ügyvédi iroda elnevezését és azt az évszámot, amire a beszámoló vonatkozik (a továbbiakban együtt: elektronikus beszámoló). Az elektronikus beszámoló állományainak fájlnevében csak a PDF kiterjesztés előtt közvetlenül szerepelhet pont. (Az elektronikus beszámoló tehát két, vagy három PDF fájlból áll.)

3.      Az elektronikus beszámoló előállítható fekete-fehér szkenneléssel, vagy PDF állományba konvertálással (PDF nyomtatással). Ha az elektronikus beszámoló valamely állománya nem aláírt dokumentum szkennelésével került előállításra, akkor a PDF dokumentumot külön elektronikus aláírással kell ellátni. Az elektronikus beszámoló nem haladhatja meg összesen az 5 MB fájlméretet.

4.      Az elektronikus beszámolót, közzététel céljából a beszamolo-2014@fmuk.hu e-mail címre kell megküldeni.

5.      Az elektronikus beszámolót tartalmazó e-mail üzenetet az ügyvédi irodával tagi, alkalmazotti, vagy megbízási jogviszonyban álló személy (például könyvelő iroda munkatársa) jogosult közzétételre megküldeni a kamarának. Az e-mail üzenetben az elektronikus beszámolót megküldő személy köteles megjelölni nevét, címét, telefoni elérhetőségét és azt a jogviszonyt, mely alapján az elektronikus beszámoló megküldésére jogosult. Az elektronikus beszámolót megküldő személy a benyújtással igazolja azt is, hogy az elektronikus úton megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval, a szkennelt iratok pedig az annak alapjául szolgáló eredeti iratokkal. A benyújtó személy az elektronikus fájlokat[1], valamint papír alapú iratról történő szkennelés esetén a papír alapú iratok egy-egy eredeti példányát - annak megküldésétől számított tíz évig - megőrzi, és ha a megküldött elektronikus beszámoló szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a kamara felhívására bemutatni.

6.      Az ügyvédi iroda köteles a közzétételre rendelkezésre álló határidőben ellenőrizni a közzététel szabályszerű megtörténtét. Amennyiben a közzétett elektronikus beszámoló valamely állománya nem egyezik meg az eredeti dokumentummal, akkor köteles haladéktalanul jeleznie a kamarának az észlelt hibát.

7.      A jelen szabályzat 2015. április 1. napján lép hatályba.

 

 

                            Dr. Mikó Péter                                            Dr. Szabó Kálmán

                                    elnök                                                               titkár

 

[1] A fájlnévre vonatkozó előírások szerint benne kell legyen az ügyvédi iroda neve és az évszám. Én még azzal egészíteném ki, hogy legyen benne az is hogy milyen dokumentumról van szó (éves beszámoló / könyvvizsgálói jelentés / adózott eredmény határozat). Mivel ez így már nagyon hosszú lenne, ezért ez utóbbit rövidíteni is lehetne: „eb”, „kj”,” ae”. Mindenképpen egységes formában kellene elnevezni a fájlokat, a fentiek alapján pl. így: ugyvedi-iroda-neve_tipus_ev.pdf à dr-aubermann-ugyvedi-iroda_eb_2014.pdf (ékezet és pont ne szerepeljen a fájlnévben)