földügyi rendelkezések módosítása

Dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes és dr. Németh Attila kartársunk hívta fela figyelmet arra, hogy a Magyar Közlöny 162. (2015. 10. 30.) számában megjelent a 67/2015. (X.30.) FM rendelet az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, mely a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályokról rendelkezik; külön felhívva a figyelmet a 13. § (2) bekezdésére. amely a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályokról szól. Ez a rendelet tehát a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása, amely az 50. § (1) bekezdés f) és g) pontjában és az 50/A-E. §-ában tartalmazza az új szabályokat. A rendelet ezen módosítása 2015. november 30-án fog hatályba lépnni. A jogszabáyl egységes szerkezetben elérhető:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41465.313431